softverska rjesenja

Elektronska fiskalizacija

Da li ste znali da će od 01. januara 2021. godine početi da se primjenjuje Zakon o elektronskoj fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga?

Elektronska fiskalizacija će se odnositi ne samo na promet koji se evidentira uzgotovinsko plaćanje, već i na promet koji se vrši po fakturama, odnosno u bezgotovinskom sistemu.

Sigurno ste već informisani da su za pravna lica koja ne izdaju račun putem fiskalnog servisa, predviđene kazne u iznosu od 8.000 € do 40.000 €.