Elektronska fiskalizacija: Kako sve funkcioniše i kakve obaveze imaju poreski obveznici?

Poreska uprava objavila je dokumenta Funkcionalne specifikacije elektronske fiskalizacije kojim se objašnjava kako će funkcionisati ovaj novi sistem.

Elektronska fiskalizacija će početi da se primjenjuje od 1. januara 2021. godine.

Šta znači fiskalizacija?

Prema novim pravilima, svaki poreski obveznik koji je obavezan da izdaje račune i vrši proces fiskalizacije, obavezan je po zakonu da fiskalizuje sve račune za gotovinske i bezgotovinske transakcije.

Elektronska fiskalizacija

Da li ste znali da će od 01. januara 2021. godine početi da se primjenjuje Zakon o elektronskoj fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga?

Elektronska fiskalizacija će se odnositi ne samo na promet koji se evidentira uzgotovinsko plaćanje, već i na promet koji se vrši po fakturama, odnosno u bezgotovinskom sistemu.

Sigurno ste već informisani da su za pravna lica koja ne izdaju račun putem fiskalnog servisa, predviđene kazne u iznosu od 8.000 € do 40.000 €.