Proizvodi

Zahvaljujući bogatom iskustvu i predanom radu, sa ponosom možemo predstaviti neka od gotovih rješenja. To su softveri koji su testirani i provjereni i već su našli svoju primjenu kod naših klijenata. Softveri koji nudimo, štede vrijeme tako što automatizuju operacije koje korisnik često ponavlja. Programi slijede ispravnu poslovnu logiku, čime značajno umanjuju mogućnost ljudske greške prilikom unosa i obrade podataka. Automatski generisani analitički izvještaji o poslovanju preduzeća dio su naših softvera. Ovi izvještaji su pregledni, jasni i olakšavaju donošenje poslovnih odluka. Naš tim posjeduje izvrsno poznavanje poslovnih procesa i informacionih tehnologija. Obavili smo veliki broj razgovora sa korisnicima, na osnovu kojih smo sagledali i analizirali njihove probleme, zahtjeve, kao i procese rada. Gotova rješenja koja nudimo se svakodnevno unaprijeđuju i moguće ih je mijenjati i prilagođavati na zahtjev korisnika.