Elektronska fiskalizacija

Da li ste znali da će od 01. januara 2021. godine početi da se primjenjuje Zakon o elektronskoj fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga?

Elektronska fiskalizacija će se odnositi ne samo na promet koji se evidentira uzgotovinsko plaćanje, već i na promet koji se vrši po fakturama, odnosno u bezgotovinskom sistemu.

Sigurno ste već informisani da su za pravna lica koja ne izdaju račun putem fiskalnog servisa, predviđene kazne u iznosu od 8.000 € do 40.000 €.

Ukoliko još niste počeli sa pripremom svog sistema, pravi je trenutak da svoje vrijeme posvetite ovoj temi. Prvi korak je odabir pouzdanog partnera koji će vam uz adekvatan softver obezbijediti kvalitetnu podršku.

Od mnogih softvera preporučujemo vam softverski paket Tordis, jer smatramo da je idealan za vaše potrebe. Iskoristite našu promotivnu ponudu i potpuno besplatno koristite Tordis do kraja tekuće godine!

Kako bi mogli pristupiti fiskalizaciji morate ispuniti sledeće uslove:

  • Biti registrovani u Centralnom registru obveznika i osiguranika
  • Posjedovati validan digitalni certifikat za fiskalizaciju koji se izdaje poreskom obvezniku od strane registrovanog CA u Crnoj Gori
  • Posjedovati elektronski naplatni uređaj na kojem je instaliran certifikat za fiskalizaciju i softver za fiskalizaciju
  • Posjedovati stalnu internet vezu na elektronskom naplatnom uređaju
  • Od proizvođača softvera registrovanog u Poreskoj upravi nabaviti softver za fiskalizaciju
  • Registrovati poslovni prostor u kojem se izdaju računi koji se fiskalizuju
  • Registrovati operatere koji će izdavati fiskalizovane račune
  • Registrovati elektronski naplatni uređaj na kojem se izdaju računi za fiskalizaciju

Svi naši proizvodi su spremni za elektronsku fiskalizciju! Uskor više o elektronskim fiskalnim kasama.

Sve informacije na info@rubik.me, ili na:

tel: 040 280 678
mob: 069 448878  I  067 261779