Program za Obračun zarada

Desktop aplikacija

Obračun zarada je standardizovan modul za evidenciju zaposlenih, evidenciju radnih sati, obračun zarada, sa svim pripadajućim evidencijama. Program sadrži sve izvještaje i funkcije neophodne korisnicima. U sistemu je jednostavno dodavati nove vrste rada i mijenjati propisane stope za poreze i doprinose, kada se javi potreba za tim. Iz programa je moguće automatski generisati xml fajl za ioppd obrazac. Omogućeno je i kreiranje rješenja za godišnje odmore. Softver je prilagođen i knjigovodstvenim agencijama, jer nudi mogućnost vođenja više preduzeća.

Program je klijent-serverskog tipa i podržava rad u mreži. Front-end aplikacija je pisana u Delphi-ju, a Back-end beza podataka je MySQL server. Kao i većina naših softvera, koncipiran je tako da se prilagođava krajnjem korisniku, što znači da ga je moguće mijenjati i prilagođavati po potrebi.

Slike proizvoda: