Program za Maloprodaja

Desktop aplikacija

POS sistem za maloprodaju je namijenjen vođenju jednog ili više maloprodajnih objekata. Sistem omogućava ažuriranje šifarnika artikala i njihovih kategorija, dobavljača i klijenata. Funkcija prodaje artikala i usluga je osmišljena tako da podržava rad sa barkod skenerom i velikim brojem fiskalnih uređaja. Pojednostavljen prijem robe omogućava brzo i efikasno evidentiranje svake nabavke. Moguće je evidentirati i rashode koje nastaju u poslovanju. Ukoliko za tim postoji potreba, u sistemu se mogu evidentirati i nivelacije artikala. U softver su uključeni i osnovni izvještaji (promet robe, stanje zaliha, kartica artikla).

Program je klijent-serverskog tipa i podržava rad u mreži. Aplikacija je pisana u Delphi-ju, a baza podataka je MySQL. Kao i većina naših softvera, koncipiran je tako da se prilagođava krajnjem korisniku, što znači da ga je moguće mijenjati i prilagođavati po potrebi.

Slike proizvoda: