Program za Knjigovodstvo

Desktop aplikacija

Softver za vođenje knjigovodstva (program za knjigovodstvo) omogućava evidenciju poslovnih promjena po sistemu dvojnog knjigovodstva. Sistemsko arhiviranje podataka omogućava detaljnu analizu poslovanja i kreiranje značajnih izvještaja. Knjiženje olakšava automatsko knjiženje u KUF (knjigu ulaznih faktura) i KIF (knjigu izlaznih faktura). Analitička, sintetička, kao i kartica partnera su sastvani dio sistema. Na jednostavan način se mogu konfigurisati bilansi stanja i uspjeha, na osnovu čega sistem veoma brzo generiše ove izvještaje. Rad službe knjigovodstva značajno olakšava automatizacija knjiženja, odnosno prenos podataka iz robnog u finansijsko knjigovodstvo pomoću izrađene šeme za knjiženje. Program je napravljen tako da robno i finansijsko knjigovodstvo mogu da se koriste kao jedna cjelina ili nezavisno jedan od drugog. Softver je prilagođen i knjigovodstvenim agencijama, tako što nudi mogućnost vođenja više preduzeća.

Program je klijent-serverskog tipa i podržava rad u mreži. Front-end aplikacija je pisana u Delphi-ju, a Back-end beza podataka je MySQL server. Kao i većina naših softvera, koncipiran je tako da se prilagođava krajnjem korisniku, što znači da ga je moguće mijenjati i prilagođavati po potrebi.

Slike proizvoda: