Program za Hotelijerstvo

Desktop aplikacija

Hotelski informacioni sistem je namijenjen vođenju manjih gradskih hotela (do 20 soba), hostela, motela i apartmana. Racepcijsko poslovanje omogućava brzu i efikasnu evidenciju prijave/odjave gosta, rezervaciju sobe, kao i automatizovano kreiranje računa. Sistem podržava i vođenje zaliha mini bara, kao i naplatu dodatnih usluga u hotelu. Takođe je omogućeno interno vođenje troškova i njihova analiza. Softver pruža sve neophodne finansijske i statističke izvještaje na brz i efikasan način.

Program je klijent-serverskog tipa i podržava rad u mreži. Aplikacija je pisana u Delphi-ju, a baza podataka je MySQL. Kao i većina naših softvera, koncipiran je tako da se prilagođava krajnjem korisniku, što znači da ga je moguće mijenjati i prilagođavati po potrebi.

Slike proizvoda: