Magacinsko poslovanje

Desktop aplikacija

Specijalizovani program za vođenje magacinskog poslovanja, stvoren je za zahtjevne korisnike kojima briga o stanju i lokaciji artikala u magacinu, na prvom mjestu. Osim osnovnih parametara artikla, u sistemu se evidentiraju i precizne adrese za svaki artikal, pa je zahvaljujući tome veoma lako pronaći gdje se koji artikal nalazi u magacinu. Softver omogućava rad sa više magacina. Moguće je konfigurisati da program signalizira kada zalihe nekog od artikala postanu manje od minimalnih zaliha. Realizovana je i posebna vrsta naloga za otpremu, kojom se evidentira svaka otprema iz magacina sa podacima koji zaposleni i u kom trenutku je preuzeo/otpremio neku robu.

Program je klijent-serverskog tipa i podržava rad u mreži. Front-end aplikacija je pisana u Delphi-ju, a Back-end beza podataka je MySQL server. Kao i većina naših softvera, koncipiran je tako da se prilagođava krajnjem korisniku, što znači da ga je moguće mijenjati i prilagođavati po potrebi.

Slike proizvoda: